Oferta Kompleksowej Organizacji Wystaw i Wernisaży

1. Konsultacja Artystyczna:

 • Spotkanie z artystą/artystami w celu omówienia ich wizji i potrzeb związanych z wystawą.

2. Planowanie Wystawy:

 • Pomoc w selekcji dzieł sztuki i tematu wystawy.
 • Projektowanie aranżacji przestrzeni wystawienniczej, w tym montaż i dekoracja.

3. Promocja i Marketing:

 • Opracowanie materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia).
 • Reklama w mediach społecznościowych oraz lokalnych mediach.

4. Organizacja Wernisażu:

 • Zaplanowanie wernisażu, w tym daty, godziny, miejsca i atrakcji.
 • Koordynacja z artystami, gośćmi specjalnymi i dostawcami.

5. Realizacja Wystawy:

 • Montaż dzieł sztuki zgodnie z założeniami aranżacji.
 • Nadzór podczas trwania wystawy.
 • Organizacja wydarzeń towarzyszących, takich jak wykłady, warsztaty czy spotkania z artystami.

7. Usługi Dodatkowe:

 • Fotografia dokumentacyjna wystawy.
 • Opracowanie katalogu wystawy.
 • Zarządzanie sprzedażą dzieł sztuki.

8. Po Wystawie:

 • Demontaż wystawy i przywrócenie przestrzeni do pierwotnego stanu.
 • Ocena wystawy i spotkanie z artystami w celu omówienia wyników i ewentualnych sugestii na przyszłość.

Korzyści:

 • Profesjonalna organizacja, która pozwala artystom skupić się na tworzeniu.
 • Promocja i ekspozycja dzieł sztuki w odpowiednio dostosowanej przestrzeni.
 • Tworzenie inspirującego i przyjaznego środowiska dla artystów i publiczności.